ทบทวน

posted on 06 Aug 2012 01:04 by lovegood directory Knowledge
พรุ่งนี้สอบวิชา ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทบทวนซะหน่อย
 
ญี่ปุ่นกับแนวคิดว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ญี่ปุ่นบรรจุเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ในแบบเรียน ตั้งแต่สมัยเมจิเป็นต้นมา
การศึกษาผ่านแบบเรียนสะท้อนทุกอย่าง ทั้งมโนทัศน์ความคิด ความเห็นของชนชั้นนำ นโยบายรัฐสะท้อนผลประโยชน์ของรัฐ สะท้อนแรงขับเคลื่อนของญี่ปุ่นว่ามีแรงขับดันอะไรบ้างต่อภูมิภาค
 
Tonan-Ajia - เป็นคำที่ญี่ปุ่นใช้เรียกช่วงสงครามโลกครั้งที่1-2
Nan-Yo - จากวิทยาการตะวันตกที่นำแผนที่มาใช้เรียกชื่อ เพื่อการเดินเรือและการทำการค้าช่วงปิดประเทศ(ดัชต์)
 
แผนที่ยิ่งละเอียดยิ่งสะท้อนความเป็นระบบในการวางแผน \ ความรู้ความเข้าใจในดินแดนต่างๆ มากกว่าการมีแค่ภูเขาและทะเล แผ่นที่ทำให้เข้าใจรอบด้าน
  1. เอกสารที่เป็นแผนที่ ทำให้เห็นทรัพยาการ ช่วยให้เกิดการวางรูปแบบแผนที่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ผู้คน ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คน

ความสนใจที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  1. ญี่ปุ่นต้องการขยายจำนนวนประชากร รัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่นอกประเทศ ผลประโยชน์นอกประเทศ สัมพันธ์กันหมดเป็นคอนเซปในการจัดทำแผนที่ที่แตกต่าง
  2. ญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจด้านทหารและการเมือง ในสมัยเมจิ เน้นด้านเศรษฐกิจและทหาร ทำความสำเร็จช่วง 2 ทศวรรษ ยึดจีน ยึดเกาหลี
  3. อุตสาหกรรม เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตและขยายตัวอย่างมาก ต้องการตลาดในการกระจายสินค้า

ช่วงสงครามโลกครั้งที่1 ญี่ปุ่นสนใจภูมิภาคนี้เพราะ ญี่ปุ่นไม่ได้เข้าไปมีส่วนในสงครามโลกครั้งที่1โดยตรง แต่ญี่ปุ่นใช้โอกาสในช่วงที่ประเทศอื่นๆทำสงครามกัน โดยการขยายตลาด ส่งออกสินค้าที่ขาดแคลน เศรษฐกิจญี่ปุ่นเฟื่องฟูมาก เศรษฐกิจเป็นบริบทที่สำคัญส่งผลให้มีแผนที่ที่แยกชัดเจนของเอเชียใต้

แผนที่ - สะท้อนชนชั้นนำญี่ปุ่น ว่ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชนชั้นนำร่วมมือกันผลักดันนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างชาติ ส่งผลให้ลัทธิทหารนิยมขยายตัว เกิดแผนวงศ์ไพบูลย์แห่งมหาเอเชียบูรพา

 

แบบเรียน คือ เครื่องมือของรัฐ(นโยบาย)

สะท้อนความรู้ของรัฐต่อภูมิภาค สร้างประชากรผ่านแบบเรียน

สมัยเมจิ

1.หลังสงครามโลกครั้งที่1 คู่มือมีจุดประสงค์ศึกษาภูมิศาสตร์ Ex. คาบสมุทรอินโดจีน หมู่เกาะมาเลย์

สะท้อนให้เก็นว่ารัฐให้ความสำคัญกับทรัพยากรในภูมิภาค

2.อุตสาหกรรม เน้นระยะการพัฒนา ขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาคาบสมุทรอินโดฯ เรียนรู้ฤดูเก็บเกี่ยว วิถีชีวิต ให้นักเรียนรู้เขารู้เรา สะท้อนให้เห็นความคิดของรัฐว่ามีความละเอียดอ่อนในการวางแผนนโยบาย

3.ครูผู้สอนต้องอธิบายวิธีผลิต (ผลผลิต พื้นที่) เช่น ปอ มันเทศ มะพร้ว

ทำให้ญี่ปุ่นรู้ว่ามีทรัพยากรอะไรที่ไหน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปต่อยอด มีนัยยะแฝง 

แบบเรียนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 เศรษฐกิจเฟื่องฟูแล้ว ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในสงครามโดยตรง ผลิตสินค้าป้อนประเทศอื่นๆ

4.ระบุประวัติศาสตร์ว่าญี่ปุ่นมีความเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาช้านาน ญี่ปุ่นควรสานต่อด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

คู่มือต้องบอกจุดประสงค์ให้ชัดว่าเรียนไปเพื่ออะไร

สะท้อนให้เห็นผลประโยชน์แห่งชาติให้คนเชื่อว่าสังคมและวัฒนธรรมใกล้ชิดกัน แต่ในความเป็นจริงรัฐมองเห็นความแตกต่างทางเชื้อชาติอยู่ตลอดเวลา

เป้าหมายคือ ผลประโยชน์ด้านทรัพยากร แรงงาน ตลาด

พยายามทำให้ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า ญี่ปุ่นจะต้องปลดปล่อยอาณานิคม ทำให้นักชาตินิยมในประเทศต่างๆหันมาของความช่วยเหลือญี่ปุ่นในการปลดปล่อยประเทศอาณานิคม

 

แบบเรียนหลังสงครามโลกครั้งที่2

edit @ 6 Aug 2012 01:05:35 by Hikaru